پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی: دانشیار

نوع همکاری:تمام وقت

رشته و گرایش:مهندسی منابع طبیعی-شیلات

پست الکترونیک:m_mohammadnejad2013@yahoo.com

دكتري تخصصي (Ph.D) منابع طبيعي شيلات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران،1389

عنوان پايان نامه: بررسي اثر ارگانوفسفره ديازينون بر برخي شاخصهاي ايمنوفيزيولوژيك، هماتولوژيك و بافت شناسي مولدين نر ماهي سفيد Rutilus frisii kutum(Kamensky,1901)


عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز از سال 1386


1-كارشناس گروه برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري گرگان (6-1385)

2- سرپرست حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز (20/8/1387)

3- معاون آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز (4/12/1387 الی27/5/89)

4-عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی (22/2/1389)

5-معاون آموزشی و دانشجویی واحد بندرگز (1/10/1391 الی 23/8/94)

6-عضو کمیته منتخب ارتقای اعضای هیت علمی واحد بندرگز (27/6/1392 الی 27/6/94)


1- مجری 2 طرح پژوهشی، چاپ 45 مقاله علمی-پژوهشی، 11 مقاله خارجی و ISI، 6 مقاله در همایش های ملی، 12 مقاله در همایش های بین المللی، راهنمایی و مشاوره بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد، داور مجلات علمیپژوهشی

2-عضو كميته علمي و داور نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر، دانشگاه منابع طبيعي گرگان،پاييز1387

3- عضو كميته علمي و داور همايش منطقه­ايي آبزي پروري نوين،دانشگاه آزاد اسلامي بابل، زمستان 1387

4-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در سالهای 1388 ،1390، 1391 ، 1392 و 1393

5-عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز (14/6/1388)

6-عضو کمیته علمی و اجرایی و رییس کمیته روابط عمومی همایش منطقه­ایی همت مضاعف و کار مضاعف برای ایران سربلند-خرداد 1389- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

7-پژوهشگر برتر بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز (1390)

8- عضو کمیته علمی همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر (9 و10 آبان 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

9- عضو کمیته علمی اولین همایش شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی، 8 و 9 اسفند 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

10-پژوهشگر برتر گروه منابع طبیعی و علوم کشاورزی منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی (استان گلستان) در سال 1392

 

کارگاههای آموزشی:

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

ساعات انجام فعالیت

مرجع  برگزار کننده

 

1

ضیافت اندیشهاندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی

تابستان 1392

16

دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان

2

ضیلفت اندیشه اخلاق حرفه ای

تابستان 1392

16

دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان

3

کارگاه مهارتهای تعلیم و تربیت 1

12/12/1389

40

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

4

کارگاه مهارتهای تعلیم و تربیت 2

20/3/1390

40

دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان

5

کارگاه مهارتهای تعلیم و تربیت 3

5/5/1390

40

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

6

کارگاه آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز XP

2/11/1392

40

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

7

کارگاه آمار و SPSS مقدماتی

9/11/1392

24

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

8

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش

8/10/1392

40

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

9

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در ISI

28/10/1392

16

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

10

برنامه ریزی و الگوههای تدوین طرح درس

تیرماه 1389

24

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

11

آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی

5/6/1390

8

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

12

آموزش مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

21/12/1389

16

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرگز

13

تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

17/10/1393

30

دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد

 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0