پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی: مربینوع همکاری: رسمی آزمایشیرشته و گرایش: حسابداریپست الکترونیک: Alireza.H.maleki@Gmail..Com


کارشناس ارشد حسابداری

دانشجوی دکترا حسابداری


عضوء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز  از سال 1386 


 مدیر گروه حسابداری

مسئول برنامه و بودجه دانشگاه 1394 -1396


1. چاپ کتاب پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری ، سال 1387 .

2.انجام طرح تحقیقاتی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز ، سال 1389 با عنوان :

بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 Development Matters of  Asisn  Journal  

Vol.6   No 2 ,  December 2012                                                                                                                                                                                  

3. چاپ مقاله با عنوان:

بررسی رابطه بین ریسک و ضریب قیمت به سود در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

                  چاپ شده در مجله

 Internatinal  Jrnal of Scial and Economic Research                                       

      Vol.6   No 2 ,  December  2012                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. ارائه و چاپ پنج مقاله در اولین همایش منطقه ای" رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی " دانشگاه آزاد اسلامی واحدد بندر گز 1391 با عنوان :

 • " بررسی رابطه بین پیچیدگی الگوی اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی به همراه هزینه بالای آن و عدم کاربرد آن بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار " .
 • " کایزن و قابلیت استقرار آن در ایران ( با تاکید بر زمینه های فرهنگی و دینی موجود ) ".

 • " نقش گزارشات مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام ".

 • " چالش های پیش روی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در بخش خدمات در ایران ".

 • " حسابداری منابع انسانی ".

4. چاپ یک مقاله در همایش منطقه ای " همت مضاعف و کار مضاعف برای ایران سربلند " دانشگاه آزاد اسلامی واحدد بندر گز 1389 با عنوان :  " تحلیلی بر همت مضاعف ، کار مضاعف ، از دیدگاه اقتصاد کلان  " .

5.چاپ نه مقاله در اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی در تاریخ 25/9/1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز با عنوان:

 • سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری

 • ساختار رقابتی محصولات و ساختار تامین مالی

 • کیفیت افشاء در سیستمهای اطلاعاتی

 • سیستم های حاکمیت شرکتی

 • وجه نقد و ساختار سرمایه

 • مدل های حاکمیت شرکتی

 • حاکمیت شرکتی در ایران

 • حسابداری محیط زیست

 

6.چاپ مقاله در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری ، 21/12/1393 در دانشگاه تهران با عنوان :    مروری بر ادبیات ساختار سرمایه و نظریه های آن.

7.دبیر کمیته اجرایی  اولین همایش ملی" حسابداری و حسابرسی" آبان ماه 1393 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز.

8. دبیر کمیته اجرایی  دومین همایش ملی " حسابداری و مدیریت و اقتصاد" آبان ماه 1394 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز.

9. سخنرانی و چاپ چهار مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری ساری 30 خرداد 1394 ، با عنوان :

 • سودآوری و ارزش شرکت

 • حاکمیت شرکتی و سودآوری

 • حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه

 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی

10.چاپ مقاله در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری ، مدیریت و اقتصاد . آذر ماه 1394  با عنوان :                           تأثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

11.چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی ترکیه   27 july  2015     با عنوان :

The relation between social responsibility (CSR) and Earning Quality among listed firms in Tehran Stock Exchange.

12.چاپ مقاله در ژورنال معتبر خارجی در      15 sep   2015  ISSN 0972-7302     ,  

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH

  با عنوان :

To study The Relationship between Earnings Quality, Control   Mechanisms of Corporate Governance, and Stock Returns.

13.مشاور پایان نامه  :

دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد گرگان ، آزاد شاهرود و  دانشگاه آزاد بندرگز.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0