پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

رشته

1

آمار

2

تکنولوژی شیلات

3

کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

4

شهرسازی علمی کاربردی

5

حسابداری ( علمی کاربردی )

6

نرم افزار علمی کاربردی

7

تربیت بدنی

8

آموزش زبان انگلیسی

9

کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی

10

عمران گرایش سد و شبکه علمی کاربردی

11

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

12

تکنولوژی محیط زیست

13

امور بانکی

14

کاردان فنی برق

 

کاردانی پیوسته

ردیف

رشته

1

حسابداری علمی کاربردی

2

الکترونیک الکترونیک عمومی

3

کامپیوتر نرم افزار

4

ساختمان علمی کاربردی کارهای عمومی ساختمان

5

تربیت بدنی

6

الکتروتکنیک -  برق صنعتی

7

الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

8

نقشه کشی معماری معماری

9

مکانیک خودرو

 

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

رشته

1

پرستاری

2

مهندسی کامپیوتر

3

مهندسی عمران

4

مهندسی مکانیک

5

علوم ورزشی علوم زیستی و ورزش

6

مهندسی معماری

7

روانشناسی

8

علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی

9

منابع طبیعی شیلات

10

مهندسی رباتیک

11

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

12

مطالعات خانواده

13

ریاضی محض

14

مهندسی شیمی

15

علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

16

حسابداری

17

مهندسی علوم دامی

18

مهندسی برق

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

رشته

1

تربیت بدنی علوم ورزشی

2

مهندسی IT

3

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

4

تربیت دبیر فنی ساختمان

5

مهندسی منابع طبیعی شیلات

6

تکثیر و پرورش آبزیان

7

آموزش و پرورش ابتدایی

8

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

9

مهندسی تکنولوژی عمران عمران ( اجرایی عمران )

10

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

11

معماری علمی کاربردی

12

مدیریت بازرگانی

13

حسابداری

14

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

 

 

کارشناسی ارشد

ردیف

رشته

1

حسابداری

2

روانشناسی عمومی

3

آموزش  و بهسازی منابع انسانی

4

تحقیقات آموزشی

5

مهندسی برق سیستم های قدرت

6

مدیریت ورزشی مدیریت بازار یابی در ورزش

7

مدیریت آموزشی

8

مهندسی منابع طبیعی - شیلات

9

علوم دامی

10

روانشناسی بالینی

11

 مشاوره مشاوره خانواده

 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0