پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیر گروه کامپیوتر: مهندس رمضان تیموری

 

مدیر گروه علوم تربیتی و  آموزش ابتدایی:  دکتر معصومه باقر پور

 

مدیر گروه روانشناسی: دکتر همایونی

 

مدیر گروه برق و مکانیک: مهندس سید رضا مسیبی

 

مدیر گروه معارف :حجت الاسلام عبدالعلی پاکزاد

 

مدیر گروه پرستاری: نادیا کلبادی نژاد

 

مدیر گروه عمران: مهندس رحمان محسنی آستانی

 

 

مدیر گروه تربیت بدنی: دکتر مجتبی احمدی

 

مدیر گروه حسابداری: دکتر صفری

 

 

 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0