پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هر فرد ذکوری که در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت و دردانشگاه پذیرفته شده باشد وهمچنین در مقطع پایه خود دارای غیبت نباشد می تواند از شرایط معافیت تحصیلی استفاده نماید. مدت زمانی که دانشجویان ذکور می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند به شرح ذیل می باشد:

1-   مقطع کادرانی پیوسته و ناپیوسته    2.5سال

2-  مقطع کارشناسی ناپیوسته            2.5 سال

3- مقطع کارشناسی پیوسته             5 سال

دانشجویان می بایست در مدت زمان تعیین شده دروس دوره خود را به پایان هم برساننددر غیر این صورت وارد غیبت خواهند شد و در صورت داشتن غیبت قادر به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نخواهند بود.

 

شرايط مشمولان جهت خروج از كشور :

1-فاقد غيبت باشند

2-وضعيت تحصيلي مشخصداشته باشند

3-در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشند

4-هدف خروج از كشور به شرح زير است:

4-1-سفرهاي مطالعاتي:حداكثر 6ماه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و يكسال براي دكتراي تخصصي

4-2-سفرهاي زيارتي،سفرهاي علمي ونيمه علمي:حداكثر 30 روز(بجز حج واجب كه 60 روز ميباشد)

4-3-سفرهاي غير علمي:سفر به كليه كشورها(از جمله سوريه)حداكثر 20 روز

4-5-دفعات خروج از كشور2 نوبت درهر نيمسال با رعايت قوانين مربوطه

5- مراحل در خواست مجوز خروج ازكشور:

1)در خواست دانشجو مبني بر خروج از كشور به همراه مستندات که مستندات شامل :نامه‌ها كاروان يا سازمان حج و زيارت يا ستاد عمره دانشجويي/دعوت‌نامه دبيرخانه يا مجمع برگزار كننده سمينارها و.../مدارك ثبت‌نام در امتحانات زبان و.../...تأييديه از امور مشترك فدراسيون‌ها برای ورزشکاران

2)ارائه مجوزهاي تأييد شده توسط واحد يا سازمان به معاونت وظيفه عمومي


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0