پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین اسلامی و ضرورت  دفاع و حراست از حقوق دانشجویان، دانشجو مکلف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و غیر دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو است ، خودداری کند.

مراجع رسیدگی :

1-     کمیته انضباطی بدوی (درون واحد)

2-    کمیته انضباطی تجدیدنظر

3-   کمیته انضباطی مرکزی

تخلفات:

به صورت کلی تخلفات به 4 دسته جرایم تقسیم می شوند که مختصراً به شرح ذیل می باشد:

1. جرايم عمومي و قضائي

۱-1. تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت .

۲-1. اخاذي يا تطميع براي ارتکاب جرايم يا تخلفات مندرج در اين آيين‌نامه .

۳-1. توهين يا فحاشي يا هتک حرمت .

۴-1. افتراء يا نشر اكاذيب

 ۵-1.ضرب و جرح         

۶-1.جعل

۷-1. سرقت

۸-ا1.ارتشاء، کلاهبرداري، اختلاس

۹-1. قتل

 ب. تخلفات آموزشي و اداري

   ۱- 2: تقلب

   ۲- 2 :  تقلب در امتحان پايان ترم        

   ۳-2. تقلب در امتحان ميان ترم

   ۴-2: خارج نمودن پاسخنامه از جلسه  امتحان، امحا ورقه و پاره کردن 

   ۵- 2.تقلب به صورت جايگزيني

   ۶- 2. ارتكاب هر فعلي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

   ۷-2. ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

 ج. تخلفات سياسي

۱-3. دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

۲-3. عضويت درگروهك‌هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري وانجام دادن هر عملي به نفع آنها   

۳-3 .فعاليت و تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي غيرقانوني

۴ - 3. توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك به طور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و )

 ۵-3. ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 د. تخلفات اخلاقي

 ۱-4. استعمال مواد مخدر،اعتيادآور يا روان گردان يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين‌گونه موارد  

 ۲-4. به‌کارگيري، خريد و فروش يا تكثير و توزيع نوارهاي ويديوئي يا صوتي يا لوح‌هاي رايانه‌اي مبتذل و مستهجن

 ۳-4. عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمتعارف يا آرايش مبتذل .

 ۴-4. به‌کارگيري، توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‌هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب

 ۵-4. عدم رعايت شئون دانشجويي

 ۶-4. داشتن رابطه نامشروع

 ۷-4.تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

 ۸-4. انجام  عمل منافي عفت

نکات مهم در خصوص تخلفات امتحاني و تقلب

1-    همراه داشتن هر شي اي (مانند کتاب ،‌ جزوه ، موبايل، برگه يادداشت ،  ام پي تري پلير ،‌ ماشين حساب‌و... ) که همراه داشتن آن طبق آيين نامه امتحانات ممنوع مي باشد،  مگر با اجازه استاد مربوطه تخلف امتحاني محسوب مي شود.

2-    نوشتن اسم غير واقعي برروي برگه امتحاني و برگه پاسخنامه تخلف به حساب مي آيد.

3-   ترک جلسه امتحان پس از رويت سئوالات و قبل از امضاء ليست حضور و غياب، در اين شرايط دانشجو متخلف محسوب مي گردد.

4-    فراهم نمودن شرايط براي استفاده ديگر دانشجويان از برگه سئوالات و پاسخنامه خودو يا کمک به ديگران براي پاسخگويي به سئوالات تخلف محسوب مي شود.

5-   استفاده غير مجاز از کتاب، جزوه، موبايل، برگ يادداشت، ماشين حساب ، ام پي تري پلير و .... در جهت پاسخگويي به سئوالات امتحاني تقلب محسوب مي شود.

6-    خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان تقلب محسوب مي شود.

7-    فرستادن شخص ديگر به امتحان به جاي خود تقلب محسوب مي شود.

8-    شرکت به جاي ديگري در امتحان تخلف محسوب مي شود.

9-     نوشتن مطالب بر روي کف دست، ميز، لباس و ... تخلف محسوب مي شودو استفاده از آن در جهت پاسخگويي به سئوالات تقلب محسوب خواهد شد.

 

*لازم به يادآوري مي باشد در صورت تکرار هريک از موارد فوق الذکر توسط دانشجوي خاطي رأي صادره تشديد خواهد شد.

 *تخلف علاوه بر تنبيهات مندرج در آيين نامه انضباطي دانشگاه حذف درس مربوطه را د ربر خواهد داشت و تقلب علاوه بر تنبيهات، نمره 25/0 را نيز در درس مربوطه براي دانشجو در پي خواهد داشت.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0