پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اهداف انجمن:

1-ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها

2-برانگيختن خلاقيت دانشجويان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تحقق و تقويت فضاي علمي دانشگاه

3-حمايت از فعاليت هاي علمي- ادبي-هنري دانشجويان

4-تقويت و تحكيم پيوند هاي آموزش عالي با با بخش هاي مختلف جامعه خصوصأ صنعت

5-بهره گيري دانشجويان از توان علمي اعضاء هيئت علمي

 

فعاليت ها:

1-مناظره ونقد علمي

2-هم انديشي و نشست هاي تخصصي

3-مطالعات و پژوهش هاي علمي

4-فعاليت هاي كمك آموزشي

5-برگزاري دوره هاي آموزشي و تقويتي

6-برگزاري جشنواره ها-كنفرانس ها و مسابقات داخلي و خارجي

7-بازديد علمي از مراكز صنعتي و فناوري

8-همكاري با پارك هاي فناوري و توليد علم

9-حمايت هاي مادي و معنوي و تشويق از دانشجويان داراي ابتكار-مقالات علمي و فعاليت هاي پژوهشي

 

 

رديف

نام انجمن

سال تأسيس

تعداد عضو

1

انجمن علمي شيلات

90

16

2

انجمن علمي روان شناسي

90

102

3

انجمن علمي برق

90

7

4

انجمن علمي كامپيوتر

90

15

5

انجمن علمي علوم تربيتي

90

10

6

انجمن علمي عمران

90

7

7

انجمن علمي حسابداري

90

17

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0