پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهر بندرگز از شمال به درياي خزر و از جنوب به نواحی جنگلی كوههای جهان مورا سلسله جبال البرز محدود شده است.
 با استناد به برخی از كتابهای تاریخی می توان گفت شهر بندرگز از قدمت نسبتاً تاریخی برخوردار است. عمده ترین تحولات را   می توان در زمان كریم خان زند و بعد از آن اشاره كرد. در این دوره نخستین ارتباط دریایی بین ایران و روسیه تزاری از ناحیه بندرگز فعلی كه در آن زمان كناره نامیده می شد، صورت پذیرفت. به تدریج جمعیت افزایش یافته و به دنبال آن كاروان سرای بزرگی هم ایجاد گردیده است و در سال 1850 میلادی با احداث یك اسكله چوبی فعالیتهای بندر و كشتیرانی گسترده تر و محكم تر گردید تا جايي كه ساختمانهای جدید احداث و سكونت جمعیت در آن بیشتر شد و به مرور ایام شهر كوچكی بنام بندرگز بوجود آمد. به سبب مناسب بودن موقعیت بندری و جغرافیای آن و داشتن اسكله های مجهز به بارگیری به تدریج فعالیتهای بندری در آن توسعه و زمینه های شهرسازی، احداث خیابانهای جدید، ایجاد پارك، تاسیسات، كارخانجات پنبه پاك كنی، شالیكوبی و ... به عنوان یكی از مهمترین بنادر در زمان خود بوده است
.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0