پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 مرداد 1398


مرتبه علمی: استادیار

نوع همکاری: تمام وقت

رشته و گرایش: علوم تربیتی

پست الکترونیک:
ma_bagherpur@yahoo.com

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

علوم تربیتی

مقطع دکتری

 

دانشگاه محل تحصیل

علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک

1393

رشته تحصیلی

علوم تربیتی

مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشگاه محل تحصیل

علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک

1384

رشته تحصیلی

علوم تربیتی

مقطع کارشناسی

 

دانشگاه محل تحصیل

پیام نور مرکز بهشهر

سال اخذ مدرک

1380


سوابق تدریس

دانشگاه

سال

دانشگاه پیام نور

84-88

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴ تا حال


سوابق اجرایی

سطح مدیریت گروه

مدیرگروه علوم انسانی

 مدیرگروه علوم تربیتی

محل تصدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 

مدت زمان تصدی

۴ سال

۱۰ سال

سایر

نماینده  هسته پژوهشی بانوان

عضو کمیته انظباتی

عضوکمیته آموزشی

عضو اقامه نماز

عضو شورای عفاف و حجاب

دبیر علمی دو همایش ملی

محل تصدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

"

"

مدت زمان تصدی

1 سال

"

"

۴ سالسوابق پژوهشی

تاليف كتاب با عنوان "سنجش و اندازه گیری ( تدوین عملی سوالات امتحانی )" با همکاری دکتر نجفی - " كتاب  كمك درسي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور"

در سال 1385

چاپ انتشارات احسن

ارائه مقاله علمي مشترك با عنوان روان شناسي فردي و اجتماعي در تحليل و اجراي صحيح امر به معروف و نهی از منکر

در سال 88

همایش منطقه ای امر به معروف و نهی از منکر

همكار طرح  با عنوان مشكلات اجتماعي شهرستان گلوگاه، اداره آموزش وپرورش شهرستان گلوگاه

در سال 1386

اتمام يافته

مجري طرح : ميزان استفاده از ICT در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه

در سال 1387

اتمام يافته

ارائه مقاله علمي با عنوان "بررسي عوامل درون سيستمي افت تحصيلي در نظام آموزشي"

در سال 1386

همايش  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز

مجري طرح : بررسی میزان انطباق تجهیزات و امکانات ( بسته ها) آموزشی موجود در مدارس با کتب جدیدالتالیف در دوره ابتدایی وراهنمایی در  استان مازندران" با همکاری دکتر ولی پور

 

در سال 1384

 

اتمام يافته

سخنراني علمي  "شيوه هاي يادگيري و مطالعه "

در سال 1386

دانشگاه آزاد واحد بندرگز

relationship between masculinity-femininity traits and sexual satisfaction among the couple in damghan (2008).

December 14-17, 2008

India

XVIII Annual Conference of National Academy of Psychology (NAOP) INDIA

ارائه مقاله علمي مشترك  با عنوان  " مديريت از ديدگاه امام رضا"

درسال 87

اولين همايش  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي نكاء

ارائه مقاله علمي مشترك: مقايسه پيشرفت تحصيلي و بهداشت رواني دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي

1388

همايش ملي ،خانواده ،دانشجو ،دانشگاه (دانشگاه فردوسي مشهد)

the effectiveness of instructing the cognitive and meta cognition strategies on remembering and comprehending on students of Islamac azad university Bandargaz Branch.

November 16 - 18, 2009

InternationalConference on Teaching and Learning (ICTL2009)Kuching,Sarawak,Malaysia

The investigation of pertaining to a workshop instructing effect of creativity of Payam Noor university students of BEhshahr

November 16 - 18, 2009

InternationalConference on Teaching and Learning (ICTL2009) Malaysia

ارایه مقاله باعنوان  ميزان استفاده از ICT در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه

88

همایش منطقه ای  It

( دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه)

سخنراني علمي " چگونه خلاقيت خفته را بيدار سازيم؟"

 

1388

دانشگاه آزاد واحد بندرگز

سخنراني علمي" چگونه اعتماد به نفس نوجوانان را بالا ببریم "

1388

دانشگاه آزاد واحد بندرگز

ارائه مقاله علمي مشترك با عنوان روان شناسي فردي و اجتماعي در تحليل و اجراي صحيح امر به معروف و نهی از منکر

1388

همایش منطقه ای امر به معروف و نهی از منکر

تالیف مشترک  کتاب هوش معنوی

1388

انتشارات روانسنجی

رابطه صفات شخصيتي با گرايش به کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان

1389

همایش ملی  ICT در توسعه آموزش

مقاله انسان معنوی در نظام تعلیم و تربیت

1389

همایش داخلی روانشناسی و علوم تربیتی

مقاله  مشترک مقايسه ميزان افسردگي دانشجویان ورزشكار و غير ورزشكار ........

1390

همایش ملی دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان

مقاله  مشترک بررسي چالش‌ها  و ابزار های کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانهای آموزشی

1390

همایش ملی محلات

مقاله  مشترک پیش بینی کاربرد دانش براساس باورهای معرفت شناختی دردانشگاه پیام نور مازندران

1390

همایش ملی محلات

مقاله تأثیر روشهای فعال تدریس در رشد خلاقیت دانش آموزان

1390

همایش ملی آموزش دانشگاه  شهید رجایی  تهران

مقاله علمی پژوهشی  هوش معنوی و سبک رهبری مدیران

1391

رهیافتی نو در مدیریت

مقاله مشترک تبیین آموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه فیلسوفان تحلیلی

1391

همایش ملی بابل

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و افت تحصیلی

1391

چهارمین همایش ملی آموزش دانشگاه  شهید رجایی  تهران

مقاله علمی پژوهشی  : بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر خلاقيت و کارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان ‌غربي

1391

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

ترجمه مشترک  کتاب  شادی کنج بیکران روانشناختی

1391

انتشارات آذرین مهر

بررسی رویکرد تعلیم وتربیت دینی از منظر امام صادق (علیهما السلام)

1392

همایش ملی صادقین

بررسي ارتباط بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و باورهاي هوشي در پيشرفت تحصيلي

1392

فصلنامه روانشناسي تربيتي

سال چهارم، شماره سوم، پایيز 1392 ، پياپي 21

رابطه ذهنیت فلسفی و هویت دینی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهرستان بهشهر

1393

همایش ملی روانشناسی

ترجمه کتاب یک راهنما  یک معلم یک الگو و....

1394

انتشارات تات

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی باهوش فرهنگی دانشجویان ....

1394

سخنرانی دانشگاه آزاد سنندج

رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شرق ........

1394

سخنرانی کنفراس بین المللی

رابطه فرآیند مدیریت دانش و عدالت سازمانی با بهره وري نیروي انسانی دانشگاه .........

1394

سخنرانی کنفراس بین المللی

بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا با یادگیري سازمانی معلمان و پیشرفت تحصیلی ..........

1394

سخنرانی کنفراس بین المللی

تالیف کتاب روش تدوین و ارائه مطالب علمی ..

۱۳۹۵

انتشارات  نوروزی

هویت بخشی سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی .......

۱۳۹۵

سخنرانی کنفراس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت -شیراز

تأثیر آموزش مهارتهای مراقبت معنوی بر انگیزه ی تحصیلی و سبک های ارتباط با بیمار در

 دانشجویان پرستاری

1395

مجله علمی پژوهشی و isc   آموزش پزشکی

تاثیرآموزش حل مسئله مبتنی برمعنویت برذهنیت فلسفی و سبک های تصمیم گیری دانشجویان پرستاری

1395

مجله علمی پژوهشی و isc   مجله آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور

پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش فرهنگی و آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و باورهای هوشی

139۴

مجله علمی پژوهشی

نوآوری های مدیریت آموزشی

نگاهی  بر تربیت اخلاقی در نظام آموزشی  ایران

۱۳۹۵

سخنرانی همایش ملی میبد

رابطه بین باورهای دینی و سرمایه های اجتماعی با سبک زندگی اسلامی دانشجویان

۱۳۹۵

سخنرانی همایش ملی شادگان

بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران

۱۳۹۵

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

رابطه بين شادکامي و ذهن آگاهي با انگيزش شغلي معلمان

۱۳۹۵

فصلنامه  علمی  پژوهشی روانشناسي تربيتي

رابطه بین ویژگی های شخصیت کافرآینانه و نوآوری سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بانک تجارت غرب استان گلستان

۱۳۹۵

همایش ملی تازه های تعلیم تربیت در نظام اموزشی اردکان

رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده بارضایت شغلی و کارآمدی نیروی انسانی در ادارات

۱۳۹۵

همایش ملی تازه های تعلیم تربیت در نظام اموزشی اردکان

رابطه بین هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران

۱۳۹۵

همایش ملی تازه های تعلیم تربیت در نظام اموزشی اردکان

بررسی اثربخشی راهبردهای خودنظم دهی در بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری مرکز نیایش

۱۳۹۵

کنفرانس ملی در علوم تربیتی و روانشناسی توسعه پایدار تهران

بررسی رابطه بین مولفه های سهل انگاری اجتماعی با رفتاراخلاقی و بهبود عملکرد معلمان مقطع ابتدایی

۱۳۹۵

کنفرانس ملی در علوم تربیتی و روانشناسی توسعه پایدار تهران

تالف کتاب  روش تدوین و ارائه مطالب علمی

۱۳۹۵

انتشارات نوروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0