پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 مرداد 1398
معاونت علمی و پژوهشی

مشخصات فردي:

  نام و نام خانوادگي:  دکتر مجتبی احمدی

 

   سوابق تحصيلي:

 کارشناسی:دانشگاه دولتی حکیم سبزواری ورودی سال1378و فارغ التحصیل 1381رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد: دانشگاه دولتی اراک ورودی سال1383و فارغ التحصیل 1385رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری: دانشگاه علوم تحقیقات تهران  ورودی سال1392و فارغ التحصیل 1396رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی

 

          سوابق اجرايي و مديريتي:

      1-  مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بندرگز از سال 1387الی  1388

     2- مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز از سال1387الی1396

     3-  مدیر گروه دروس عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزاز سال 1387الی 1391

     4-مدیر گروه دروس معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزاز سال1387 الی 1390

     5- مدیر اجرایی همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی به میزبانی واحد بندرگز در سال 1393

     6-      دبیر کمیته علمی همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی به میزبانی واحد بندرگز در سال 1393

      7-    مدیر فنی تیم های اسکواش استان گلستان در سال 1390الی1391

      8-    مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بندرگز از سال 1387الی1391

      9-    موسس و رئیس انجمن تکواندو دانشگاه دولتی حکیم سبزواری  از  سال1378الی1381

10-   دبیر انجمن علمی  تربیت بدنی  دانشگاه دولتی حکیم سبزواری  در سال 1380و1381
11 -   مسئول اجرایی مسابقات فوتسال منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد بندرگز در سال 1392

12 - سرپرست اجرایی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد بندرگز در سال 1387

13-سرپرست اجرایی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد بندرگز در سال 1391

14-  مربی تیم های تکواندو دانشجویان کشور در سال 1378 الی 1385

15-    مدرس كلاس هاي تئوري مربيگري درجه 3 و 2 غرب استان در شهرستان گرگان و بندرگز

      16-     برگزاري چندين سخنراني علمي براي دانشجويان واحد بندرگز

17- مربي بدنساز تيم هاي تكواندو، اسكواش استان گلستان

18-برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه رشته تربیت بدنی

19-  داوری مقالات در همایش ملی و منطقه ای تربیت بدنی

20-   داور چهار نشریه علمی پژوهشی داخل کشور

 
 

          سوابق پژوهشي:

            طرح های پژوهشی اجرا شده:

 1-    مجری طرح: "مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان فعال و غیر فعال شهرستان بندرگز با رویکرد فعالیت های بدنی" طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز سال 1394.
2-    همکار طرح: "بررسی موانع و راههای جذب و نگهداری حامیان مالی و خیرین از ورزش استان گلستان و ارائه الگوی" به سفارش اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان، سال 1396.

3-    همکار طرح: " بررسی نقش ورزش در پیشگیری از گرایش دانش آموزان به اعتیاد و خشونت در استان گلستان". به سفارش اداره کل دادگستری استان گلستان، سال 1396.

 

 

 تألیف و ترجمه:

 1-تألیف کتاب با عنوان "کلیات تربیت بدنی" انتشارات مختومقلی فراغی 1391 (چاپ چهارم).

2-تألیف کتاب با عنوان "تربیت بدنی عمومی" انتشارات مختومقلی فراغی 1390.

3- تألیف کتاب با عنوان حرکات اصلاحی در تربیت بدنی (در دست چاپ)

4- تألیف کتاب با عنوان اصول سرپرستی در تربیت بدنی (در دست چاپ)

5- تألیف کتاب با عنوان مسابقات و اردوهای ورزشی (در دست چاپ)

6- تألیف کتاب با عنوان آمادگی جسمانی در ورزش (در دست چاپ)

 

مقالات چاپ شده در مجلات:1-    چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی "مطالعات راهبردی ورزش و جوانان" شماره 33، پاییز 1395، با عنوان:"تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش روستایی و بومی محلی در استان گلستان"

2-    چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی "سالمند" دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، با عنوان:

"مقایسه کیفیت زندگی زنان سالمند فعال و غیرفعال با رویکرد فعالیت های بدنی"

 

3-    اخذ پذیرش نهایی چاپ مقاله در شماره پاییز 1397 فصلنامه علمی پژوهشی "مطالعات مدیریت ورزشی" با عنوان:      تحلیل عاملی مؤلفه های فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش

 

4-    اخذ پذیرش نهایی چاپ مقاله در شماره زمستان1397 فصلنامه علمی پژوهشی " مدیریت ورزشی دانشگاه تهران" با عنوان:      تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش

 

5-    چاپ مقاله ISI در دوره 4 شماره 5 ژورنال  acta mediaبا عنوان:

Identify and Prioritize the Requirements Before the Privatization Sport

6-چاپ مقاله در نشریه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان :پیش بینی سلامت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاری(پائیز1393)

7-اخذ پذیرش نهایی چاپ مقاله در شماره زمستان1396 فصلنامه علمی پژوهشی " علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر" با عنوان تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش

8-چاپ مقاله در نشریه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با عنوان :بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعيت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمايي تحصيلی:1392

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0