پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 مرداد 1398
مدیران گروه

مدیر گروه کامپیوتر: مهندس رمضان تیموری

 

مدیر گروه علوم تربیتی و  آموزش ابتدایی:  دکتر معصومه باقر پور

 

مدیر گروه روانشناسی: دکتر مهدی شمسایی

 

مدیر گروه برق و مکانیک: مهندس سید رضا مسیبی

 

مدیر گروه معارف :حجت الاسلام عبدالعلی پاکزاد

 

مدیر گروه پرستاری: علی صدرالهی

 

مدیر گروه عمران: مهندس رحمان محسنی آستانی

 

مدیر گروه دروس عمومی: دکتر سیده زهره علوی

 

مدیر گروه تربیت بدنی: دکتر مجتبی احمدی

 

مدیر گروه حسابداری: جواد بابایی خلیلی

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0