پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398
صندوق رفاه دانشجویی

حبیب طهماسبی – لیسانس مدیریت دولتی

 

اهم فعالیتها:

1-ثبت سند حسابداری واریزی اقساط وام دانشجویان وپرداخت وامهای ازدواج،ضروری،شهریه و....

2- تهیه و تنظیم عملکرد صندوق رفاه دانشجوئی در موعد مقرر

3- بررسی وضعیت وام تسهیلات پرداختی و پیگیری اقساط معوق دانشجویان

4- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و همکاری با امور مالی در تهیه تراز آزمایشی ماهانه

5- پیگیری و تنظیم اسناد و مدارم وام بعد از فراغت از تحصیل وثبت در سیستم مربوطه
 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0