پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 26 شهريور 1398
مدیر اداری

روح الله محمدخانی


 تلفن: 01734368193

اهم فعالیتها:

1-نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،بخشنامه هاو سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه.

2- همکاری و پشتیبانی تمامی حوزه ها در برگزاری مراسم ،مناسبتها و جلسات و ....

3- کنترل و نظارت بر دبیرخانه،کارگزینی کارکنان،ترابری،نگهبانی ،تدارکات و خدمات اداری واحد .

4- صدور احکام کارکنان و ارتقای گروه کارکنان در موعد مقرر .

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0